Home

 Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to wiesz jak ważne jest jej zabezpieczenie przed różnymi zdarzeniami losowymi.

 Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu majątku firmy od różnych zdarzeń:

  • kradzież
  • ogień
  • powódź
  • pożar
  • huragan
  • zalanie itp.
  • OC z tytułu prowadzenia działalności